CSRG

W BYTOMIU

dr inż. Piotr Buchwald
Prezes Zarządu 01

Piotr Buchwald ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górnictwa i Geologii oraz studia podyplomowe z zakresu aerologii górniczej i ratownictwa górniczego na Politechnice Śląskiej i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie aerologii górniczej i bezpieczeństwa. Ponadto  ukończył Szkołę Menadżerów w Polskiej Fundacji Promocji Kadr o specjalności zarządzanie kopalniami i spółkami prawa handlowego w warunkach restrukturyzacji branży górniczej, a także kurs w USA w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i zarządzania antykryzysowego.

Pracę zawodową rozpoczął w KWK „Andaluzja”, Przepracował tam 16 lat, od stanowiska nadgórnika do głównego inżyniera wentylacji. Przez całą 21 letnią karierę, związany był z ratownictwem górniczym. W latach 1997 -2006 pracował w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, na stanowisku kierownika pogotowia naczelnego inżyniera, następnie dyrektora Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu. W 2006 roku został powołany na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, które to pełnił do 2008 roku.  Od 2004 roku jest wykładowcą w Instytucie Eksploatacji Zakładu Aerologii Górniczej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia biegłego sądowego w zakresie górnictwa i geologii przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jest członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz innych komisji naukowych i branżowych. Do 2010 roku Przewodniczył Polskiemu Komitetowi Organizacyjnemu Światowych Kongresów Górniczych. W 2008 roku przewodniczył Misji Rządowej do zbadania przez polskich specjalistów przyczyn katastrofy górniczej, jaka miała miejsce w kopalni węgla kamiennego im. Zasiadki na Ukrainie, gdzie zginęło 101 górników, w tym ratownicy górniczy. W lutym 2016 roku został powołany do Rady Górniczej, gdzie powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, a zarazem Szefa Zespołu Górnictwa Podziemnego Rady Górniczej. Rada Górnicza jest ciałem opiniodawczym i konsultacyjnym dla Ministra Środowiska w zakresie górnictwa i geologii.  Jest autorem ponad sześćdziesięciu artykułów i referatów publikowanych i wygłaszanych na licznych konferencjach naukowych. Od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.  Został powołany w skład Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.