CSRG

W BYTOMIU

Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.


Nazwa zadania: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego” na podstawie umowy dotacji nr 1584/2023/Wn12/KO-nt-po/D z dnia 12.10.2023 r. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 1.850.000,00 zł

 


Nazwa zadania: „Zakup aparatury badawczej” na podstawie umowy dotacji nr 168/2023/Wn12/KO-nt-po/D z dnia 21.04.2023 r. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 1.575.000,00 zł


Nazwa zadania: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego” na podstawie umowy dotacji nr 165/2023/Wn12/KO-nt-po/D z dnia 21.04.2023 r. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 1.575.000,00 zł


Nazwa zadania: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego” na podstawie umowy dotacji nr 335/2021/Wn12/KO-nt-po/D z dnia 04.05.2021 r. Wartość przedsięwzięcia: 1.860.000,00 zł, dotacja NFOŚiGW: 1.728.659,94 zł


Nazwa zadania: „Zakup sprzętu pomiarowego oraz sprzętu ratowniczego” na podstawie umowy dotacji nr 333/2021/Wn12/KO-nt-po/D z dnia 23.04.2021 r. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 1.970.000,00 zł


Nazwa zadania: „Zakup sprzętu pomiarowego oraz sprzętu ratowniczego” na podstawie umowy pożyczki nr 1366/2020/Wn-12/KO-nt-po/P z dnia 19.06.2020 r. Wartość przedsięwzięcia: 965.000,00 zł, pożyczka NFOŚiGW: 959.155,00 zł


Nazwa zadania: „Zakup specjalistycznego wozu bojowego” na podstawie umowy dotacji nr 212/2019/Wn12/KO-nt-po/D z dnia 02.07.2019 r. Wartość przedsięwzięcia: 1.550.000,00 zł, dotacja NFOŚiGW: 1.443.977,50 zł


Nazwa zadania: „Zakup sprzętu ratowniczego, łączności i aparatury pomiarowej” na podstawie umowy dotacji nr 211/2019/Wn12/KO-nt-po/D z dnia 02.07.2019 r. Wartość przedsięwzięcia: 4.167.500,00 zł, dotacja NFOŚiGW: 4.043.890,88 zł


Nazwa zadania: „Zakup sprzętu ratowniczego i aparatury pomiarowej” na podstawie umowy pożyczki nr 36/2018/Wn-12/KO-nt-po/P z dnia 16.02.2018 r. Wartość przedsięwzięcia: 1.811.000,00 zł, pożyczka NFOŚiGW: 1.176.862,00 zł


Nazwa zadania: „Zakup urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego” na podstawie umowy dotacji nr 6/2018/Wn-12/KO-nt-po/D z dnia 11.01.2018 r. Wartość przedsięwzięcia: 2.100.000,00 zł, dotacja NFOŚiGW: 2.100.000,00 zł


Nazwa zadania: „Zakup specjalistycznych aparatów regeneracyjnych z przyrządami kontrolno-pomiarowymi” na podstawie umowy dotacji nr 141/2016/Wn-12/KO-nt-po/D z dnia 17.10.2016 r. Wartość przedsięwzięcia: 1.724.500,00 zł, dotacja NFOŚiGW: 1.724.500,00 zł


Nazwa zadania: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego” na podstawie umowy dotacji 140/2016/Wn12/KO-nt-po/D z dnia 17.10.2016 r. Wartość przedsięwzięcia: 1.950.000,00 zł, dotacja NFOŚiGW: 369.680,00 zł