CSRG

W BYTOMIU

mgr inż. Stanisław Konsek
Wiceprezes ds. Technicznych01

Stanisław Konsek ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górnictwa i Geologii o specjalności: „Technika Eksploatacji Złóż”. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania górniczymi podmiotami gospodarczymi”.

Pracę zawodową rozpoczął w KWK „Jankowice”, od stanowiska od stażysty do naczelnego inżyniera, następnie  jako dyrektor – kierownik ruchu zakładu górniczego w KWK „Chwałowice” i KWK „Jankowice”, następnie w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. został dyrektorem oddziału KWK „Jas – Mos”, Anna Rydułtowy I, Wiceprezes ds. Likwidacji Kopalń, następnie dyrektor KWK „Jas – Mos – Jastrzębie III”. 21 lipca 2022 r. został powołany w skład Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. VII kadencji na stanowisko Wiceprezesa ds. Technicznych.