CSRG

W BYTOMIU

Profil działalności

Działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. można podzielić na cztery kategorie:

interwencyjną w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i przywracania bezpiecznych warunków pracy po zaistnieniu tych zdarzeń

prewencyjną polegającą na zapobieganiu powstawania tych niebezpiecznych zdarzeń. Do takich działań należy zaliczyć m.in. opracowanie technologii i ekspertyz w zakresie budowy tam pożarowych, izolacji i wzmacniania górotworu oraz bezpośredni udział specjalistów i ratowników zawodowych w pracach prewencyjnych prowadzonych w kopalniach

szkoleniową dla:

 • kadry kierowniczej kopalni
 • dozoru ruchu górniczego
 • osób kierujących akcjami ratowniczymi
 • członków drużyn ratowniczych z zakresu:
  • zwalczania zagrożeń górniczych
  • prewencji pożarowej
  • prowadzenia i kierowania akcjami ratowniczymi
  • samoratowania załogi i wspomagania w ratowaniu środkami wentylacyjnymi
  • wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego
  • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy

innowacyjną – prace wdrażające najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w praktykę ratowniczą, związaną ze sprzętem ratowniczym, nowymi technologiami oraz organizacją.

Spółka prowadzi działalność na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami górniczymi o powierzeniu Spółce wykonywania czynności w zakresie ratownictwa górniczego oraz planów ratownictwa poszczególnych zakładów górniczych.